maandag 1 oktober 2012

Ahmadinejad spreekt in VN over de Mahdi


Update 1 oktober 2012

Ahmadinejad Iraanse predsident

Terwijl de oorlogsrhetoriek in het midden oosten toeneemt, wordt er van een vredesvorst gesproken.

Ahmadinejad de Iraanse president spreekt in de VN over de komst van de Imam Mahdi

................Ahmadinejad besloot zijn toespraak met een soort belijdenis van zijn sjiitische geloof. Hij wees erop dat er 'een ultieme verlosser komt, een man van liefde die perfect is en die Imam al-Mahdi heet en zal komen in gezelschap van Jezus Christus en de rechtschapenen'.

De Verlosser in de sjiitische tak van de islam is Muhammad al-Mahdi, ook de twaalfde imam genoemd, die in de 10e eeuw verdween en als verlosser zou terugkeren. Dat zal volgens Ahmadinejad een zegening voor alle mensen zijn ongeacht hun afkomst of geloof.

.....

De Amerikaanse en Israƫlische afgevaardigden waren niet aanwezig tijdens Ahmadinejads redevoering.......
Nederland was bij de speech op laag ambtelijk niveau aanwezig.

Het is tekenend dat zowel fundamentalistische moslims als f. christenen en f. joden denken dat er vrede kan komen door eerst oorlog te voeren, want dan komen de voorspellingen uit.
In dit artikel kwam de Imam Mahdi ook ter sprake.

In een eerdere bijdrage Ahmadinejad in een toespraak voor VN over 9/11 als inside job
naar inhoudsopgave update

Geen opmerkingen:

Een reactie posten